Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti

author: Danijel Rebolj, Rektor Univerze v Mariboru
author: Dejan Škorjanc, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
author: Zdravko Kačič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: Feb. 3, 2012,   recorded: January 2012,   views: 2601
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 predvideva diverzifikacijo visokošolskih institucij v smeri binarnosti, pri čemer bi bile ene vrste institucij bolj teoretsko raziskovalno naravnane, druge pa strokovno. V zvezi z vprašanjem binarnosti nas čakajo na Univerzi v Mariboru in njenih članicah številne naloge:

  • Na novo opredeliti vrste visokošolskih institucij in pogoje za njihovo ustanavljanje ter delovanje. Od leta 2013 naj bi NAKVIS akreditiral študijske programe ločeno po merilih in pogojih za strokovno ali univerzitetno usmeritev (prva akreditacija programov).
  • Zagotoviti primerne pogoje za ločeno izvajanje univerzitetnega in strokovnega visokošolskega študija. Od leta 2019 naj bi NAKVIS reakreditiral le prenovljene študijske programe po novi strukturi študija v binarni ureditvi (ponovna akreditacija programov).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: