Razprava o razsežnostih sporazuma ACTA

moderator: József Györkös, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
author: Maja Bogataj Jančič, Inštitut za intelektualno lastnino (IPI)
author: Gorazd Božič, SI-CERT, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES)
author: Rajko Knez, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
author: Vuk Ćosić
author: Nataša Pirc Musar, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
produced by: University of Maribor
published: July 30, 2012,   recorded: February 2012,   views: 2753
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Javna pozornost glede trgovskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) se je bistveno povečala ob koncu leta 2011, ko so posamične države udeleženke pri japonski vladi, ki je depozitar sporazuma, pričele s podpisovanjem sporazuma ACTA. Ob vsebinskih vprašanjih so se v najširši javnosti odprla vprašanja glede (ne)primernosti postopka sprejemanja sporazuma, predvsem pa o možnih posledicah uveljavitve sporazuma za prihodnost interneta (pobuda: http://pobuda-acta.si). Razprava bo posebej aktualna zaradi pravkar opravljene javne predstavitve mnenj v Državnem zboru dne 17. februarja ter še vedno odprtih vprašanj glede potrebe po drugačni obravnavi intelektualnih pravic v digitalni dobi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: