Ali obstajajo za okolje primerni proizvodi?

author: Gregor Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: March 4, 2013,   recorded: January 2013,   views: 2650
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ko so posamezniki ali družba konfrontirani z vprašanjem podajanja svojih pogledov na okoljevarstveno problematiko, se večina odziva na način, ki problem reducira na ozka, poenostavljena, enodimenzionalna stališča (npr. trdni odpadki, industrijske emisije).

Koncept in družbena sprejemljivost pojma okolju primeren/prijazen proizvod sta v veliki meri odvisna od obdobja, v katerem le-ta nastajata. Odvisna sta od razvoja znanosti ter znanstvenega konsenza o tem, kaj je v nekem trenutku (ne)škodljivo, od kriterijev, ki si jih proizvajalci, uporabniki, zakonodajalci postavijo - ali upoštevati parcialne kriterije, ali pa celovit pristop, ki temelji na okoljskem življenjskem ciklu?

Kot kažejo tržni in zakonodajni trendi v razvitih gospodarstvih, lahko sklepamo, da bodo okoljevarstveni kriteriji vse bolj pridobivali na pomenu pri razvoju oziroma dizajnu proizvodov. Eno od pomembnih vprašanj pri tem bo, kako vedeti, kateri proizvodi so okolju prijaznejši kot drugi. Kako ločiti med ''greenwashingom'' in objektivnimi kriteriji? In, nenazadnje, ali pojem ''okolju prijazen izdelek'' sploh obstaja? Nov, celovitejši pogled na razvoj proizvodov zahteva drugačne kriterije. Takšen koncept si vse bolj utira pot ne le na trge, ampak tudi v zakonodajo. To prinaša številne možnosti za okoljske inovacije in dizajn - za ''izstop iz škatle''.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Tadej, April 17, 2013 at 1:31 p.m.:

Takšne nevarnosti bi morali bolj širiti med ljudi.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: