Prostor ustvarjalne komunikacije

author: Sašo Jovanovič, GaberJovanovič arhitekti
produced by: University of Maribor
published: Dec. 7, 2012,   recorded: October 2012,   views: 2896
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razvoj informacijske tehnologije je v zadnjem obdobju precej nadgradil naše komunikacijske navade, vendar ljudje še vedno doživljamo ustvarjalnost najbolj intenzivno takrat, ko smo v direktnem stiku drug z drugim. Prostor zelo pomembno vpliva na zmožnost našega komuniciranja; nekateri prostori komunikacijo vzpodbujajo, drugi jo prav tako uspešno zavirajo.

Potreba po novem premisleku o učinkoviti uporabi prostora izhaja iz priložnosti, ki jih odpira množična uporaba zmogljivih mobilnih naprav, ki slehernemu posamezniku omogočajo dostop do informacij »kjerkoli in kadarkoli«. Zaradi tega se zmanjšuje naša potreba po prostorih namenjenih zgolj informiranju, torej prostorih enosmerne komunikacije (kot so tipične sejne sobe, predavalnice ipd.), hkrati pa narašča potreba po prostorih ustvarjalne komunikacije. Tovrstna komunikacija je večsmerna, nehierarhična in necentralizirana, zato je potrebno oblikovati prostore, ki tovrstno komunikacijo omogočajo.

Danes še vedno velja prepričanje, da kreativnosti ni mogoče zaukazati; morda to deloma res drži, vendar veliko lahko storimo tako, da izboljšamo pogoje, v katerih lahko ustvarjalnost cveti.

CreativeBox – prostor intenzivne komunikacije!

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: