Kapitalizem v šolstvu

author: Jure Aleksejev, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: Nov. 29, 2013,   recorded: May 2013,   views: 2229
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kapitalizem se je že skoraj od svojega nastanka dalje izkazal za sistem tesno povezan z zatiranjem, kršenjem človekovega dostojanstva, predvsem pa izrednimi koncentracijami moči in denarja v rokah peščice, ki tovrstne privilegije pogosto zlorablja za še dodatno povečevanje svoje koristi. Šolstvo kot družbeni sistem je seveda podvrženo nadzoru kapitalistov in zato pogosto trpi za nenehnim zmanjševanjem sredstev, nasilno privatizacijo svojih uslug, ali pa služi celo kot sredstvo utrjevanja družbenih razlik.

Toda hkrati je šolstvo v marsičem podobno kapitalizmu. Čeprav v vsaki šoli učenci predstavljajo veliko številčno večino, nimajo pri upravljanju šole nobene moči. Vsak učitelj se ima za avtonomnega pedagoškega strokovnjaka, vsaka fakulteta je avtonomna institucija itd. kar se lepo pokriva s kapitalistično ideologijo dereguliranosti. Kapitalizem trdi, da je vsak človek lahko uspešen, če se le dovolj trudi. Posledično si je vsak revež sam kriv, ker je pač lenuh. Šola uči, da je vsak učenec lahko odličen, če se le dovolj trudi. Posledično si je učenec za slabe ocene sam kriv, ker je pač lenuh. Podjetja kot so Vegrad delavcem nalagajo 12 in več ur dela na dan, ne da bi zagotavljala redno plačilo. Univerza zahteva 12,5 ure dela na dan, ne zagotavlja pa zaposlitve.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: