Project: EU Supported » OpeningUpSlovenia OpeningUpSlovenia

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Mala šola nevrologije (MŠN): Nevropatija, Ljubljana 2016

Mala šola nevrologije (MŠN): Nevropatija, Ljubljana 2016

OpeningUpSlovenia: Univerza v Novi Gorici

OpeningUpSlovenia: Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici (UNG) hoče biti raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti ...

Open educational environment in health care: pilot project of hospitals in Slovenia

Open educational environment in health care: pilot project of hospitals in Slovenia

Main objective of the pilot project is to develop and implement an initial open educational environment in the area of ...

International Conference on Flipped Learning 2016, Ljubljana

International Conference on Flipped Learning 2016, Ljubljana

Savsko naselje primary school in Ljubljana hosted an international conference on flipped learning 9th May 2016. The conference is part ...

OpeningUpSlovenia: Univerza v Mariboru

OpeningUpSlovenia: Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira okrog 18 000 študentov, ...

Primeri dobrih praks

Primeri dobrih praks

Pouk na osnovnih šolah

Pouk na osnovnih šolah

Razvoj novih tehnologij spreminja obstoječe modele izobraževanja, vpliva na spreminjanje vlog izobraževalnega sistema in izobraževalnih institucij tudi na relaciji: šola ...

 

OpeningUpSlovenia

Imagine a Europe where researchers, learners, professionals and industries would be able to research, exchange, deploy, test, retrieve and experiment new approaches in education in an operational framework and test bed, where possibilities are open and ideas are always intellectually fresh, exciting and challenging.

OpeningUpSlovenia initiative

The main goal of the "OpeningUpSlovenia" initiative is to follow as closely as possible and go beyond the European Commission’s communication "Opening up Education" which sets out a European agenda for stimulating high-quality, innovative ways of learning and teaching through new technologies and digital content. OpeningupSlovenia is therefore a bottom-up created and top-down supported new and innovative initiative in which Slovenia as a first European member state will attempt to create a unique nationwide research environment in open education. This test-bed comprises of a coalition of all Slovenian universities, compulsory and vocational education institutions with technical, research and industry partners. The objective is to explore means for a fully-fledged open educational system in synergy and parallel with the formal one, develop innovative projects and apply for European Commission funds related to ICT and new aspects of open education.

OpeningUpSlovenia pobuda

Glavni cilj "OpeningUpSlovenia" pobude je slediti in presegati cilje sporočila Evropske komisije "Odpiranje Izobrazevanja", ki določa evropski program za spodbujanje kakovostnih, inovativnih načinov učenja in poučevanja z uporabo novih tehnologij in digitalnih vsebin. OpeningupSlovenia je torej od spodaj-navzgor ustvarjen in od zgoraj-navzdol podprta nova in inovativne pobude, v kateri bo Slovenija kot prva evropska država članice poskušala ustvariti edinstveno državno raziskovalno okolje v odprtem izobraževanju. Sestavljena je iz koalicije vseh slovenskih univerz, predstavnikov predšolskih in osnovnošolskih ter poklicnih deležnikov izobraževanja, raziskovalnimi in industrijskimi partnerji. Cilj OpeningupSlovenia je raziskati načine za podporo odprtega izobraževalnega sistema v sinergiji in vzporedno s standardnim ter razvijati inovativne projekte, in se prijavljati za raziskovalna sredstva Evropske komisije, v povezavi z IKT in novimi vidiki odprtega izobraževanja.