Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

author: Igor Sapač, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1385
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Arhitekturna ustvarjalnost 19. stoletja je pomembno zaznamovala grajeno podobo slovenskega prostora. Razvijala se je v kontroverzni dobi stvarjenja modernih nacij, v dobi naglega povečevanja števila prebivalstva, v dobi neustavljivega optimizma in vere v moč znanosti. Nastalo je toliko gradenj kot nikdar dotlej. Poleg tradicionalnih stavbnih tipov so se pojavili številni novi. Izjemno raznolika arhitekturna dejavnost 19. stoletja je v luči socialnih, ekonomskih in političnih dejavnikov posegla na vsa področja javnega in zasebnega življenja ter slovenske kraje dvignila iz baročne kulture na novo razvojno stopnjo. A arhitekturne dosežke tega obdobja smo doslej zelo slabo poznali. S celovito zastavljeno obsežno raziskavo smo to želeli spremeniti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: