Fascinantne štiriverižne strukture DNK v človeških papilomavirusih

author: Janez Plavec, Kemijski inštitut Ljubljana
published: Dec. 23, 2016,   recorded: December 2016,   views: 1103
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

DeoksiriboNukleinska Kislina (DNK) je nosilka dednih informacij. Vsebuje gene, ki kodirajo zapis za proteine in dele z nadzornimi vlogami. V celici je najpogosteje v obliki dvojne vijačnice. Z gvanini bogata zaporedja pa se v prisotnosti kationov zvijejo v alternativne štirivijačne sekundarne strukture DNK - G-kvadruplekse. Le-ti se lahko tvorijo v telomernih zaporedjih, v regulatornih območjih pa tudi v genomih virusov. Človeški papilomavirusi (HPV) so patogeni, ki povzročajo raka glave in vratu, kože ter anogenitalnih predelov. V genomih nekaterih tipov HPV smo našli predele s potencialom za tvorbo Gkvadrupleksov, ki bi lahko služili kot tarče za nadzor prepisovanja in podvajanja HPV.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: