Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

author: Nina Ledinek, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1276
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Portal omogoča hkratno pregledovanje večine enojezičnih slovarjev slovenskega jezika, ki so nastali po drugi svetovni vojni in domala vse, ki so nastali v času po osamosvojitvi Slovenije. Trenutno obsega 31 slovarjev in 2 atlasa s skupno 590.033 slovarskimi sestavki. Vsebuje še splošno in terminološko svetovalnico, stran z znanstvenimi opisi slovenskih slovnic in pravopisov ter njihovimi skenogrami, stran s problemskimi sklopi nastajajočega novega pravopisa, poleg tega pa je organsko povezan z vsemi relevantnimi slovenskimi besednimi in besedilnimi zbirkami. Znanje več generacij z več jezikoslovnih področij Fran podaja na način, ki je razumljiv splošnemu uporabniku, ob tem pa omogoča tudi napredne funkcije, ki zadovoljijo najzahtevnejše, kot so jezikoslovci.

Gre torej po eni strani za zbirko vsega relevantnega jezikoslovnega dela s področja leksikografske znanosti in slovničarstva na Slovenskem, po drugi strani pa za velik raziskovalni in jezikovnotehnološki dosežek, saj se z njim prvič v zgodovini slovenščine približujemo virtualnemu tezavrskemu idealu integracije večjega števila jezikovnih priročnikov in podatkovnih zbirk, ki se medsebojno dopolnjujejo, na enem spletnem mestu. Portal ni zasnovan na podlagi kakega drugega podobnega portala, ampak je eden največjih tovrstnih izvirno zasnovanih portalov v Evropi in na svetu.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: