Počasni posnetek elektronske kvantne dinamike

author: Janez Bonča, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 23, 2016,   recorded: December 2016,   views: 1115
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Eden glavnih ciljev modernih fizikalnih raziskav je razumeti kvantno dinamiko v realnem času, ki pa se odvija v izjemno kratkih časovnih intervalih. Premik elektrona za eno mrežno mesto v kristalu traja namreč le približno eno femtosekundo.

Ker so visoko-temperaturni superprevodniki znani po močnih korelacijah med elektroni, pričakujemo, da bo pretok informacije med nosilci naboja zelo hiter. Vzbuditev nosilca naboja z laserskim curkom povzroči skokovit porast njegove energije, sledi relaksacijski proces v katerem se odvečna energija prerazdeli med preostale nosilce naboja ter bozonske ekscitacije. Študija omenjenih procesov zajema reševanje izjemno kompleksnih večdelčnih kvantnih problemov. Pokazali smo, da je prenos energije med vzbujenim nosilcem naboja in lokalnimi spinskimi ekscitacijami lahko izjemno hiter, celo več velikostnih redov hitrejši od prenosa energije v konvencionalnih superprevodnikih. Naši rezultati predstavljajo pomemben prispevek teoriji visokotemperaturne superprevodnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: