Vpliv antropogenih dejavnikov in klimatskih sprememb na morske mikroorganizme

author: Tinkara Tinta, Morska biološka postaja Piran, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Jan. 18, 2016,   recorded: December 2015,   views: 1617
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Oceani in morja predstavljajo največji del Zemljine biosfere, med morskimi organizmi pa so prav mikroorganizmi najštevilčnejši in najbolj pestri. Mikroorganizmi, očem sicer nevidni, igrajo pomembno vlogo v prehranskih spletih, procesih kroženja ogljika, dušika, kisika in drugih elementov ter tako vplivajo na delovanje in zdravje morskih ekosistemov. Na sestavo in številčnost mikrobne populacije v morju vpliva veliko dejavnikov, med drugim, količina hranil, temperatura, slanost, meteorološke razmere ter gibanje vodnih mas. Slovensko morje je, zlasti zaradi vnosov iz kopnega, bogatejše s hranili kot južni Jadran, zaradi plitvosti pa ima na ta ekosistem velik vpliv tudi dinamika vodnih mas in meteorološki pogoji. V teh kompleksnih razmerah smo v okviru dolgoročnega spremljanja strukture in dinamike mikrobne združbe v odnosu do spreminjajočih dejavnikov okolja z uporabo modelov ali asociacijskih mrež pokazali zmožnost napovedovanja odziva morskega ekosistema na klimatske spremembe in antropogene pritiske.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: