Ali se avtizem skriva v naših genih?

author: Jernej Kovač, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: Jan. 18, 2016,   recorded: November 2015,   views: 1147
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pervazivne razvojne motnje kamor spada avtizem in motnje avtističnega spektra, poleg ostalega, izrazito vplivajo na sposobnost družbene interakcije posameznika. Posledična družbena odrinjenost, drugačnost in morebitno nesprejemanje pa hudo prizadenejo posameznikovo kakovost življenja. Tudi zaradi globalnega naraščanja števila oseb z motnjami avtističnega spektra, je zanimanje za raziskovanje tega pojava veliko. Preprosto vprašanje: »Kaj povzroča motnje avtističnega spektra?« še nima končnega odgovora, kljub temu pa je bil v zadnjih nekaj letih dosežen relativno velik napredek pri razumevanju razvoja in ozadja avtistične motnje. Spremembe v genih, ki so vključeni v razvoj možganov, so ena od ključnih komponent pri razvoju motenj avtističnega spektra, druga komponenta pa je vpliv okolja, ki spodbudi razvoj motnje. Pri naših raziskavah smo poskušali poiskati elemente, ki povezujejo gene in okolje v zapleteno interakcijo, ki na koncu privede do razvoja motenj avtističnega spektra. Kaj se torej skriva v naših možganih, v naših genih in kako na vse skupaj vpliva okolje? Vprašanja na katera bomo skušali vsaj deloma poiskati odgovore v okviru predstavitve našega dela.

See Also:

Download slides icon Download slides: odlicnivznanosti2015_kovac_avtizem_01.pdf (1.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: