Povezanost ekonomske krize s samomorilnostjo

author: Helena Korošec Jagodič, Splošna bolnišnica Celje
published: Jan. 18, 2016,   recorded: November 2015,   views: 1350
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V večini evropskih državah je samomorilni količnik dosegel najnižjo vrednost okrog leta 2007 (v Sloveniji je bil najnižji samomorilni količnik leta 2008), nato pa smo v večini evropskih držav opažali porast samomorilnega količnika. Ta sinhronizacija samomorilnega količnika v evropskih državah pa ne more biti naključna, ampak lahko sklepamo, da je odraz skupne etiologije, ki je vplivala na celoten kontinent.

Tudi evropske države, ki so imele v obdobju od leta 2000-2011 več ali manj konstanten samomorilni količnik, so enako dosegle najnižje vrednosti samomorilnega količnika okrog leta 2007 in nato postopen porast. Najnižje vrednosti samomorilnega količnika v evropskih državah so bile zabeležene približno eno leto pred začetkom svetovne gospodarske krize, porast samomorilnega količnika pa se je začela nekaj mesecev pred začetkom gospodarske krize. Iz omenjenega sklepamo, da je tako imenovani prodromalni pojav pred gospodarsko krizo imel pomemben vpliv na samomorilno vedenje prebivalstva. V državah evro območja (tudi Slovenija) smo ugotavljali najmočnejšo povezavo med samomorilnim količnikom in BDP na prebivalca, v preostalih evropskih državah pa predvsem povezavo med brezposelnostjo in samomorilnim količnikom. V državah izven evropske unije ni bilo izrazite povezave med ekonomskimi dejavniki (BDP, brezposelnost) in samomorilnim količnikom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: