Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » Nova slovnica: viri in metode, Ljubljana 2018 Nova slovnica: viri in metode, Ljubljana 2018

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Nova slovnica 2018 - Ljubljana   

Nova slovnica: viri in metode, Ljubljana 2018

Namen dogodka je seznaniti strokovno javnost s cilji in trenutnimi rezultati projekta Nova slovnica (ARRS J6-8256) ter opredeliti njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb.

V projektu postavljamo jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v referenčnih besedilnih korpusih slovenskega jezika. Na podlagi nove metodologije bomo izdelali obsežne odprto dostopne baze jezikovnih podatkov, ki bodo neposredno uporabne pri izdelavi jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik. Na drugi strani jezikoslovna analiza korpusno pridobljenih slovničnih podatkov predstavlja prvi korak na poti do empirično zasnovane slovnice slovenskega jezika. Posneta predavanja predstavljajo smer razvoja in prve rezultate projekta, panelna razprava pa odpira vprašanja, kakšno slovnico v slovenskem prostoru pravzaprav potrebujemo in katera so glavna izhodišča njene priprave.

Categories

Predavanja

Panelna razprava

votesvotesvotesvotesvotes [syn]  1097 views, 1:36:29  
flagNova slovnica: Kje smo in kam gremoNova slovnica: Kje smo in kam gremo
Špela Arhar Holdt, Kozma Ahačič, et al. Špela Arhar Holdt, Kozma Ahačič, Irena Krapš Vodopivec, Simon Krek, Marko Stabej, Rok Žaucer

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: