Event: Conferences » Other » Nova Slovnica: Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, Ljubljana 2019 Nova Slovnica: Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, Ljubljana 2019

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Nova slovnica 2019 - Ljubljana   

Nova Slovnica: Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, Ljubljana 2019

V projektu želimo raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika. Na podlagi te metodologije nameravamo izdelati obsežne prosto dostopne korpusne baze podatkov, ki bodo neposredno uporabne pri izdelavi bodočih jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik. Pridobljene korpusne podatke bomo uporabili za jezikoslovno analizo realnega jezika, kar predstavlja prvi korak na poti do nove empirično zasnovane korpusne slovnice slovenskega jezika.

Več informacij na strani Nova Slovnica

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: