Nevrolingvistično programiranje, oziroma kaj nas sodobna znanost lahko nauči o denarju in ljudeh

author: Matevž Leskovšek, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
published: Dec. 11, 2009,   recorded: November 2009,   views: 11128
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je skupek metod, ki omogočajo spreminjanje odločitvenih in vedenjskih vzorcev ljudi. Teorijo NLP sta v 70-ih razvila Richard Bandler in John Grinder, kmalu zatem pa je NLP postal svetovna uspešnica na seminarjih za izobraževanje prodajalcev in t.i. srednjega managementa. Na predavanju si bomo ogledali izvirno NLP metodologijo ter jo pojasnili na nekaj konkretnih primerih iz prakse, poglobili pa se bomo tudi v najsodobnejša odkritja nevroloških znanosti in raziskali njihove implikacije v poslovnem in družabnem kontekstu delovanja človeka.

See Also:

Download slides icon Download slides: nov09_leskovsek_nlp_01.pdf (975.4 KB)

Download slides icon Download slides: nov09_leskovsek_nlp_01.ppt (4.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: