Skrivno življenje halofilnih gliv

author: Janja Zajc, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Feb. 9, 2018,   recorded: January 2018,   views: 948
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izjemno slana okolja so tista okolja, ki imajo koncentracijo soli bistveno višjo od morske vode, to je več kot 35 g/l NaCl. Pogosta so po vsem svetu, takšna okolja so morski bazeni in slana močvirja, slana in alkalna jezera ter soline. Poleg NaCl, pa v nekaterih slanih okoljih prevladujejo tudi druge soli (na primer MgCl2 in CaCl2), ki so za življenje lahko bistveno bolj omejujoče kot NaCl.

Sprva so raziskovalci mislili, da so slana okolja poseljena skoraj izključno s halofilnimi arhejami in bakterijami ter redkimi evkarionti, med katerimi so bile glive dolgo časa popolnoma spregledane. Danes vemo, ne le da so številne glive aktivne prebivalke takšnih okolij, temveč poznamo že tudi njihove prilagoditvene mehanizme, ki jim omogočajo življenje v razmerah nizke razpoložljivosti vode in visokih koncentracij toksičnih ionov. Pot do teh spoznanj se vije že dve desetletji in vključuje pionirske raziskave slovenskih mikologov na področju ekologije, filogenije, evolucije, fiziologije ter v zadnjem času tudi genomike teh gliv. Motivacija za te raziskave pa ni zgolj bazična znanstvena radovednost, temveč tudi potencialna uporabnost njihovih lastnosti v industrijske in kmetijske namene. V predavanju bodo predstavljene ugotovitve na primeru najbolj halofilne glive opisane doslej Wallemia ichthyophaga ter halotolerantnih kvasovk rodu Aureobasidium.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_zajc_halofilne_glive_01.pdf (7.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: