CTK Predstavlja: »Objavi odprto ali ... ?«

presenter: Maja Vihar, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK)
presenter: Mitja Vovk Iskrić, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK)
published: June 19, 2019,   recorded: June 2019,   views: 550
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju bodo na kratko predstavljeni ključni premiki na področju znanstvenega komuniciranja, ki odpirajo nove razsežnosti v smeri odprtega objavljanja oz. odprte znanosti. Kljub nedvoumnim pozitivnim učinkom teh premikov pa se (predvsem) raziskovalci v praksi srečujejo s kar pogostimi, manjšimi ali večjimi, ovirami in problemi: kako izbrati ustrezno pot za objavo rezultatov raziskav v odprtem dostopu glede na zahteve financerja, pogoje založnikov, znanstvene kriterije in razpoložljiva sredstva; kako najti relevantno revijo / založnika za objavo in primerno avtorsko zaščititi svoje delo; na kakšen način in v kakšni obliki deliti znanje (repozitoriji, akademska socialna omrežja); kje poiskati pomoč in informacije (spletni viri, osebni stiki s strokovnjaki v knjižnicah, projektnih pisarnah ipd.). Na koncu bomo omenili še izzive odprte znanosti v prihodnosti (načela Načrta S, Evropski oblak odprte znanosti, naslednji okvirni program EU za raziskave in inovacije, politike slovenskih financerjev raziskovalne dejavnosti).«

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_vihar_iskric_objavi_odprto_01.pdf (2.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 gaylord, July 16, 2021 at 6:46 a.m.:

This is truly a decent and instructive, containing all data furthermore greatly affects the new innovation
https://cookie-clicker2.co/

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: