Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano

author: Tom Turk, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 18, 2019,   recorded: February 2019,   views: 214

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Knjigo »Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano« je predstavil eden od avtorjev in urednik, prof. dr. Tom Turk, ki je tudi častni član Nacionalnega inštituta za biologijo. Navedeno delo, ki je izšlo v decembru 2018, obravnava temo, o kateri je bilo v tujini napisanih že na stotine znanstvenih razprav, lepo število preglednih člankov in nekaj monografij. Pri nas pa je to prva knjiga, ki celovito obravnava problematiko enoceličnih mikroalg, njihovih toksinov in zastrupitev, ki jih lahko le-ti povzročajo.

Kopičenje toksinov v školjkah in nekaterih drugih vektorskih organizmih je posledica obsežnega cvetenja številnih vrst enoceličnih alg večinoma iz skupin dinoflagelatov in diatomej. Njihove toksine imenujemo tudi fikotoksini. Cvetenjem organizmov, ki proizvajajo fikotoksine, pravimo škodljiva cvetenja alg.

Knjiga podaja osnove za razumevanje toksičnega cvetenja alg, ki marsikje predstavlja ekološki, zdravstveni in tudi ekonomski problem, v Sloveniji pa je ta problematika, kljub občasnemu zapiranju školjčišč ter prepovedi prodaje školjk zaradi cvetenja toksičnega planktona, še vedno dokaj neznana oziroma spregledana. Z globalnim segrevanjem pa tudi z ladijskim transportom z balastnimi vodami se možnosti za širjenje toksičnih mikroalg še povečujejo, zato je verjetno, da se bomo kmalu tudi pri nas morali soočiti s toksikozami, ki jih do zdaj nismo poznali oziroma so bile omejene na druga geografska območja. Stalna ali vsaj občasna prisotnost nekaterih toksičnih vrst dinoflagelatnih in diatomejskih alg v našem morju že nakazuje na to možnost.

Avtorji upajo, da bo monografija koristila kar najširši profesionalni javnosti, ki se tako ali drugače sooča z obravnavano problematiko, pa tudi drugim, ki bi jih vsebina knjige utegnila zanimati zaradi gole radovednosti in želje po novem znanju.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_turk_dinoflagelati_diatomeje_01.pdf (838.0 KB)

Download slides icon Download slides: nib_turk_dinoflagelati_diatomeje_01.pdf (1.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: