Označevanje s hoelsterolom bagatih membranskih mikrodomen s ostreolizinom A

author: Matej Skočaj, Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: March 14, 2014,   recorded: March 2014,   views: 2459
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Leta 2002 so iz užitnih gob bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus) in topolovka (Agrocybe aegerita) izolirali in biokemijsko okarakterizirali citolitična proteina ostreolizin (Oly) in egerolizin. Po slednjem so tudi poimenovali novo družino proteinov, egerolizini, kamor prištevamo oba proteina (Pfam. Ac.No. PF06355) (Berne in sod., 2009). V prvih objavah so poročali o toksičnosti Oly za sesalce in njegovi interakciji z biološkimi in umetnimi lipidnimi membranami, v katerih tvori pore (Berne in sod., 2009). Ugotovili so, da se Oly specifično veže na umetne in naravne membrane, ki so obogatne s sfingomielinom in holesterolom ali nasičenimi glicerofosfolipidi in holesterolom (Sepčić in sod., 2003; Sepčić in sod., 2004).

Ker membranske domene bogate s sfingomielinom in holesterolom v umetnih sistemih odgovarjajo sestavi tekoče urejene (l0) ali raftne faze v bioloških membranah, smo poskušali pripraviti fluorescentno označeno molekulo OlyA s pomočjo katere bi lahko opazovali dinamiko teh domen v živih sistemih. Velika prednost OlyA v primerjavi z drugimi označevalci raftnih lipidnih domen je v tem, da je netoksičen, hkrati pa OlyA prepozna kombinacijo dveh najpomembnejših raftnih lipidov, medtem ko se ostali označevalci specifično vežejo le na eno izmed lipidnih komponent, ki pa jih lahko najdemo v raftnih in neraftnih domenah bioloških membran iz česar sledi, da ne označujejo le raftnih področij bioloških membran.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_skocaj_oznacevanje_01.pdf (4.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: