Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2019

author: Maruša Pompe Novak, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Klemen Čandek, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Nataša Mehle, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Matjaž Kuntner, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
published: Nov. 20, 2019,   recorded: November 2019,   views: 12
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je ob 59. letnici obstoja že desetič podelil nagrade in priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovana po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil eden njegovih ustanoviteljev. Nagrade Miroslava Zeia so bile podeljene posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB. Slavnostni dogodek je potekal v ponedeljek 11. 11. 2019, v Biološkem središču na Večni poti 111, v Ljubljani. Zbrane goste sta slavnostno nagovorila direktor NIB, izr. prof. dr. Matjaž Kuntner in častni gost, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2019 sta prejeli dr. Tanja Dreo in pridr. prof. dr. Nataša Mehle.

Nagrado za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel dr. Klemen Čandek.

Obrazložitev:

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2019 sta prejeli dr. Tanja Dreo in pridr. prof. dr. Nataša Mehle.

Danes smo nagradili znanstvenici, ki ju povezuje isti (skupni) cilj - to je prenos znanja v prakso, konkretneje, k odlični diagnostiki rastlinskih mikrobnih povzročiteljev bolezni. Njuni znanstveni poti sta se prekrižali in tekli vzporedno na področju: 1. biologije, epidemiologije in raznovrstnosti bakterij v primeru dr. Tanje Dreo 2. ter viroidov, virusov in fitoplazem, v primeru dr. Nataše Mehle.

Njune raziskave je prepoznala širša znanstvena javnost, danes tako sodita v sam vrh evropskih in svetovnih strokovnjakov na specifičnih področjih njunega delovanja. Z odličnimi znanstvenimi publikacijami in s sodelovanjem pri pripravi mednarodnih standardov sta v letošnjem letu uspeli skupaj s sodelavci postati del dveh konzorcijsko organiziranih laboratorijev - prvih tovrstnih evropskih referenčnih laboratorijev. Nacionalni Inštitut za Biologijo je bil izbran med več vrhunskimi inštitucijami kot del konzorcijev na mednarodnem razpisu, na kar smo lahko še posebej ponosni. V evropskem referenčnem laboratoriju za bakteriologijo, naloge NIB-a vodi dr. Tanja Dreo, v evropskem referenčnem laboratoriju za viroide, viruse in fitoplazme pa dr. Nataša Mehle. Zaradi odličnega dela na področju patologije rastlin in zdravstvenega varstva rastlin sta obe dobitnici letošnje nagrade, obenem pa sta odlični ambasadorki znanosti in Nacionalnega Inštituta za Biologijo v svetu.

Nagrado za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel dr. Klemen Čandek.

Dr. Klemen Čandek je nalogo izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kuntnerja. Naslov naloge je »Vloga disperzije pri speciaciji, razširjenosti in vzorcih vrstne pestrosti pajkov s poudarkom na čeljustarjih Karibskega otočja«. Tema njegovih raziskav je biodiverziteta pajkov in kot taka ni in ne more biti lokalna tema. Raziskava je imela toliko zanimivih rezultatov, da jih je dr. Klemen Čandek v soavtorstvu objavil v 6 znanstvenih člankih v uglednih znanstvenih revijah. Članki pa so bili že 80-krat citirani!

Na prireditvi so prejeli priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 pridobili doktorske nazive – to so: 1. Dr. Jana Tomc 2. Dr. Maja Križnik 3. Dr. Maja Opalički Slabe 4. Dr. Klemen Čandek

Na prireditvi je izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak, vodja infrastrukturnega centra NIB, predstavila tudi nov presevni elektronski mikroskop (TEM). Od letošnjega septembra je infrastrukturni center Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) dopolnjen z novim presevnim elektronskim mikroskopom Talos L120C, v vrednosti 570.000 €, ki je bil nabavljen z združevanjem sredstev Nacionalnega inštituta za biologijo, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije preko Paketa 17, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta.

Raziskovalci omenjenih raziskovalnih inštitucij že vrsto let uspešno sodelujejo na področju elektronske mikroskopije. Novi elektronski mikroskop bo omogočil nemoteno nadaljevanje tekočih raziskav, ki so zadnjih 20 let potekale na TEM Philips 100, hkrati pa bo omogočil nadaljnji razvoj in dostopnost novih tehnik elektronske mikroskopije. Novi presevni elektronski mikroskop je specializiran za opazovanje bioloških vzorcev, hkrati pa omogoča vizualizacijo izredno širokega spektra vzorcev, to je vse od izoliranih makromolekul, virusov in bakterij do notranje zgradbe celic gliv, rastlin, živali in človeka z nanometrsko ločljivostjo, zaradi česar ga bodo uporabljali raziskovalci iz različnih inštitucij in podjetij za izvajanje velikega števila raznolikih projektov.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_podelitev_nagrad_2019_01.pdf (56.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: