Prigrizek s TiO2-odločitev je vaša

author: Jana Petković, National Institute of Biology
published: March 24, 2011,   recorded: March 2011,   views: 5409
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nanodelci imajo zaradi svojih dimenzij posebne lastnosti, ki omogočajo njihovo uporabo na najrazličnejših področjih. Zaradi vse večje proizvodnje in uporabe, smo jim vse bolj izpostavljeni, o njihovih učinkih na ljudi in okolje pa je znano zelo malo. Nanodelci titanovega dioksida (TiO2) so eni izmed najpogosteje uporabljanih nanodelcev. Zaradi nizke toksičnosti TiO2 se njegova uporaba v nanovelikosti vse bolj uveljavlja v prehranski industriji, kozmetiki, papirni industriji, industriji plastičnih mas, barvil itn. Vendar pa novejše raziskave kažejo, da lahko TiO2 v obliki nanodelcev povzroča poškodbe DNK, vnetja, poškodbe jeter in poškodbe pljuč, ter tako pri izpostavljenih ljudeh povzroči škodljive posledice.
Raziskovalci na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani se zavedamo te problematike in smo eni izmed maloštevilnih v Sloveniji, ki se ukvarjamo z vprašanjem varnosti nanodelcev. V svojih raziskavah proučujemo toksično delovanje nanodelcev TiO2 v testnem modelu s človeškimi jetrnimi celicami HepG2. Pokazali smo, da izpostavitev celic nanodelcem TiO2 povzroča oksidativni stres, poškodbe DNA in sprožitev apoptoze, kar lahko poveča tveganje za nastanek raka in drugih bolezni. Naši rezultati prestavljajo dobro osnovo za nadaljnje raziskave toksičnosti TiO2 in drugih nanodelcev, kot tudi za razvoj novih eksperimentalnih modelov, ki bodo primerni za raziskave toksikoloških lastnosti nanodelcev.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_petkovic_pstov_01.pdf (2.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: