Retrospektiva raziskovalnega dela na NIB v obdobju 1999 - 2018

author: Boris Petelin, Morska biološka postaja Piran, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Jan. 23, 2018,   recorded: January 2018,   views: 591
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Dr. Boris Petelin je predstavil svoje znanstveno in strokovno delo na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, od svoje zaposlitve na NIB leta 1999 do danes. Njegovo raziskovalno delo temelji na numeričnem modeliranju dinamike obalnega morja s pomočjo uveljavljenega oceanografskega numeričnega modela Princeton Ocean Model (POM) in podatkovnem rudarjenju rezultatov večjih in uveljavljenih oceanografskih numeričnih modelov (npr. za Sredozemsko morje) ter podatkov, pridobljenih z meritvami na morju.

V okviru delovnega področja oziroma raziskav obalne oceanografije na NIB MBP se je pojavila potreba po razvoju numeričnih modelov z visoko ločljivostjo, ki bi pokrivali območje slovenskega morja in bi bili ugnezdeni v večje modele z nižjo ločljivostjo (Jadransko morje). Modeli z višjo ločljivostjo bolje prikazujejo cirkulacijske razmere v obalnem morju in so uporabni tudi za preučevanje dinamike sedimentov. Prikazani bodo primeri uspešne uporabe takšnih modelov. Po drugi strani je v današnjem času prišlo do hitrega razvoja metod prostorsko-časovnega podatkovnega rudarjenja, ki so našle svoje mesto tudi v oceanografiji. S pomočjo teh metod razkrijemo različne cirkulacijske podstrukture v rezultatih numeričnih modelov in bo v tej smeri prikazanih nekaj zanimivih rezultatov rudarjenja rezultatov modela za Sredozemsko morje.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_petelin_retrospektiva_dela_01.pdf (6.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: