Per aspera ad astra ali bioaktivnost zaužitih nanomaterialov v modelnem nevretenčarskem organizmu

author: Sara Novak, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 9, 2013,   recorded: March 2013,   views: 2806
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Moja pot mlade raziskovalke se je pričela z laboratorijskim študentskim delom v skupini prof. Drobne. Ko sem skupino za nanobiologijo in nanotoksikologijo bolje spoznala, sem se odločila, da bom tukaj opravila tudi diplomsko delo z naslovom Vpliv nanodelcev titanovega dioksida (TiO2) na kopenske rake enakonožce (Isopoda, Crustacea). Po uspešnem zagovoru diplome sem se vpisala na interdisciplinarni študij Bioznanosti, smer Nanoznanosti in nadaljevala raziskovalno delo kot mlada raziskovalka na Oddelku za biologijo pod mentorstvom prof. Drobne. Naslov moje doktorske teme je Bioaktivnost zaužitih nanomaterialov v modelnem nevretenčarskem organizmu (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea). V treh letih sem spoznala veliko novih metod laboratorijskega dela na našem oddelku, na drugih inštitucijah in v tujini ter veliko novih, zanimivih ljudi. Pomemben del doktorskega dela je tudi pisanje znanstveno raziskovalnih člankov, pri čemer mi je v veliko pomoč mentorica brez katere bi se težko prebila čez goro podatkov in meritev, ki sem jih pridobila v času staža. Zadnje poglavje poti mlade raziskovalke bo zagovor doktorske disertacije, ki me čaka v aprilu in upam, da se moja znanstvena pot tukaj še zdaleč ne bo končana.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_novak_bioaktivnost_01.pdf (11.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: