Skrivnostni svet fitoplazem

author: Petra Nikolić, National Institute of Biology
published: March 24, 2011,   recorded: March 2011,   views: 4947
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Fitoplazme so patogene bakterije brez celične stene iz zelo raznolikega razreda Mollicutes. So med najmanjšimi znanimi organizmi in so obligatni paraziti z dvo-gostiteljskim življenjskim ciklom, ki vključuje žuželke in rastline.
Pred odkritjem fitoplazem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bolezni, ki jih povzročajo, pripisovali virusom. Najnovejše ocene o njihovi razširjenosti govorijo, da fitoplazme okužujejo več kot 1000 rastlinskih vrst, med drugimi tudi ekonomsko pomembne, kot je vinska trta. Fitoplazme so po navadi v gostiteljskih organizmih neenakomerno razporejene v nizkih koncentracijah. Trenutno jih tudi še ne znamo gojiti ločeno od gostitelja. Zaradi tega je proučevanje njihove biologije in patogeneze težavno in posledično je znanje o fitoplazmah zelo omejeno. V okviru proučevanja interakcije med vinsko trto in fitoplazmo, ki povzroča počnelost lesa, smo z metodo PCR v realnem času spremljali izražanje genov vinske trte v zdravih in s fitoplazmo okuženih rastlinah v petih rastnih sezonah. Ugotavljali smo vzporednice med zdravstvenim stanjem rastline (prisotnost/odsotnost fitoplazem), jakostjo bolezenskih znamenj in načinom izražanja genov.
Izbrali smo 17 oz. 22 kandidatnih genov, udeleženih v različne metabolne poti kot so fotosinteza, metabolizem sladkorjev, sekundarni metabolizem, metabolizem reaktivnih kisikovih zvrsti, metabolne poti povezane z obrambo rastlin proti patogenom ter druge. Ugotovili smo, da lahko samo iz podatkov profila izražanja omenjenih genov z veliko natančnostjo predvidimo bolezensko stanje rastlin. Razlike v izražanju genov so bile med okuženimi in zdravimi rastlinami precej očitne in so v tudi v korelaciji z jakostjo bolezenskih znamenj. Opazili smo pozitivno povezavo med okuženimi rastlinami in močno povišanim izražanjem genov sekundarnega metabolizma in genov povezanih z obrambo proti patogenom. Ti geni bi kot kazalci bolezenskega stanja lahko pripomogli k zgodnjemu odkrivanju bolezni.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_nikolic_ssf_01.pdf (2.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: