Tvorba kutikule med razvojem kopenskega raka enakonožca

author: Polona Mrak, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 19, 2015,   recorded: March 2014,   views: 2012
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Moje doktorsko delo spada v preučevanje celične biologije mineraliziranih organskih matriksov, in sicer na primeru zunanjega skeleta rakov - kutikule. Kutikula je zunajcelični hitinski matriks, ki ga na površino izločajo epidermalne celice. Pomemben vidik proučevanja je izredna dinamičnost tega matriksa v času nastajanja med embriogenezo in obnavljanja med levitvijo. V doktorski nalogi se ukvarjam s preučevanjem nastajanja površinskih zunajceličnih matriksov epidermalnih celic med razvojem kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber. Delo obsega izolacijo različnih razvojnih faz iz valilnika samice, pripravo vzorcev za svetlobno in elektronsko mikroskopijo in veliko mikroskopiranja. Vključene so tudi različne metode lokalizacij in analiz za preučevanje sestave matriksov. Sprotno urejanje rezultatov in pisanje člankov in prispevkov za kongrese je pomemben segment dela in v veliko pomoč pri končnem pisanju doktorata, ki me še čaka. Čas študija pa nisem preživela samo v domačem laboratoriju in v pisarni, ampak sem pridobivala izkušnje tudi v drugih laboratorijih v Sloveniji in v tujini. Udeležila sem se EMBO tečaja elektronske mikroskopije v celični biologiji, kjer sem med drugim praktično spoznavala tehnike zamrznjenega rezanja vzorcev in imunolokalizacije. Tečaj je bil zelo pozitivna izkušnja tudi pri spoznavanju različnih pristopov k raziskovalnemu delu priznanih strokovnjakov na tem področju in drugih študentov. Obiskala sem tudi nekaj kongresov, kjer sem poizkušala čim bolje predstaviti svoje delo, ni pa zmanjkalo časa tudi za ogledovanja mest in druženja s soudeleženci kongresov. Čas 'MR-jevstva' se kar prehitro izteka, je pa vseeno zelo koristno med tem časom pridobiti tudi izkušnje, ki niso vezane direktno na samo doktorsko delo (naprimer pedagoško delo in sodelovanje pri drugih raziskavah).

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_mrak_kutikula_01.pdf (7.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: