Meritve črnega ogljika, globalnega povzročitelja podnebnih sprememb in lokalnega onesnaževala zraka

author: Griša Močnik, Jožef Stefan Institute
published: June 13, 2019,   recorded: May 2019,   views: 113
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

"Izpusti delcev, ki nastanejo pri nepopolnem zgorevanju ogljičnih goriv in jih povzročimo s pridobivanjem energije, so vedno lokalni, njihove posledice po lokalne, regionalne in globalne. Aerosolizirani črni ogljik je tako onesnaževalo in dober kazalec, kako na različne načine onesnažujemo zrak. Je primarno onesnaževalo, kar pomeni, da merimo isti parameter, ki ga viri spuščajo v zrak.

Z različnimi meritvami onesnaženja zraka, pomembnimi na lokalni, regionalni in globalni ravni bom pokazal: kateri so viri, ki onesnažujejo; kako lahko meritve uporabimo za merjenje uspešnosti ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka; zakaj so te meritve ključne za ustavitev podnebnih sprememb; in kaj se lahko naučimo iz preteklih uspehov.

Ko razumemo, kako onesnažujemo, kateri viri so pomembni in izpuste katerih virov najlažje zmanjšamo, lahko načrtujemo rešitve, izpeljemo ukrepe, izmerimo njihovo učinkovitost in jih prilagodimo, če je to potrebno. Lokalni ukrepi, ki jih izvedemo povsod, kjer bi jih morali in kjer jih lahko, imajo tako lokalne, regionalne in globalne posledice."

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_mocnik_meritve_crnega_ogljika_01.pdf (6.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: