Na sledi glavnemu metabolnemu motorju hitre rasti rakastih celic

author: Matic Legiša, Kemijski inštitut Ljubljana
published: Feb. 10, 2012,   recorded: February 2012,   views: 3125
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ena od ključnih značilnosti rakastih celic je nekontroliran energetski metabolizem. Tumorske celice presnovijo bistveno več glukoze kot normalne celice, večino glukoze pa pretvorijo v laktat, kljub temu, da prisotnega dovolj kisika, ki bi omogočal popolno oksidacijo glukoze (Warburgov efekt). Za pospešeno presnovo preko glikolize bi morala biti odgovorna sprememba na nivoju alosteričnih regulatornih encimov, vendar do pred kratkim tega pojava ni bilo mogoče zadovoljivo razložiti.

Na Kemijskem inštitutu v Ljubljani smo ugotovili, da pride v rakastih celicah do posttranslacijske modifikacije 6-fosfofrukto-1-kinaze (PFK1), ki je ključni regulatorni encim glikolize. Po proteolitičnem odcepu dela nativnega 85 kDa encima nastane 47 kDa kratek fragment, ki ohrani aktivnost, vendar pa postane odporen na inhibicijo povratne zveze. Modifikacija PFK1 encima je zelo verjetno bistveni vzrok za dereguliran metabolni pretok preko glikolize, ki skupaj z onko-geno spremenjenimi signalnimi mehanizmi omogoča hitro rast rakastih celic.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_legisa_celic_01.pdf (3.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: