Vibracijsko komunikacijsko omrežje

author: Anka Kuhelj, Oddelek za entomologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: March 14, 2014,   recorded: March 2014,   views: 2072
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

O vibracijski komunikaciji govorimo kot o zvoku, ki se širi prek trdne podlage. Gre za najpogostejšo obliko sporazumevanja, saj jo aktivno uporabljajo številne živali; vse od členonožcev pa do sesalcev. Vibracijska komunikacija je vpeta v omrežje, kjer poleg oddajnikov in sprejemnikov nastopajo še prisluškovalci. Pri enem izmed modelnih organizmov v proučevanju vibracijske komunikacije, škržatku vrste Aphrodes makarovi, je to edina potrjena oblika medspolne komunikacije. Rezultati poskusov z njimi nam dajo vpogled v vedenje in komunikacijo, kar je pomembno za razvoj alternativnih metod nadzora nad žuželkami, ki povzročajo škodo na kmetijskih pridelkih.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_kuhelj_omrezje_01.pdf (1.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: