Potencial hortikulture pod steklom v Sloveniji

author: Tomaž Jevšnik, Ocean Orchids d.o.o.
published: Oct. 11, 2011,   recorded: October 2011,   views: 2919
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Podjetje Ocean Orchids je leta 2005 začelo z gojenjem orhidej v modernem rastlinjaku in dokazalo, da je tovrstna proizvodnja v Sloveniji ekonomsko upravičena. Še pomembnejša pa je ugotovitev, da lokalne razmere nižinskega dela Pomurja v kombinaciji z geotermalno energijo ter klimatskimi razmerami regije nakazujejo ogromen potencial razvoja hortikulture v rastlinjakih večjega obsega. To dejstvo je v slovenski strokovni javnosti na žalost spregledano. Od ustanovitve podjetja leta 2003 pa do danes so v podjetju Ocean Orchids akumulirali precej znanja o moderni tehnologiji rastlinjakov, ki izvira predvsem iz Nizozemske in ZDA. Ta tehnologija je v obdobju zadnjih 10 do 15 let doživela renesanso predvsem zaradi usmeritve k varčnejši porabi energentov in s tem zmanjševanju stroškov proizvodnje. Temelji na pametni aplikaciji kogeneracijskih sistemov in/ali uporabi geotermalne energije preko zalogovnikov energije. Izkoristek energije se je močno povečal zaradi prehoda na popolno avtomatizacijo strojne opreme, ki jo omogoča današnji računalniški softver in hardver po principu BAS (Building Automation System). Slovenija bi lahko kot prva v panonski regiji postala samozadostna pri proizvodnji zelenjave (paradižnik, paprika, kumare, jajčevci, solata, etc.) in tako nadoknadila zamujen razvoj zadnjih 20 let. Na ta način bi se znebila visoke odvisnosti od uvoza osnovnih artiklov zelenjave (uvozimo več kot 2/3 zelenjave) in cvetja, pametno izkoristila naravne danosti Pomurja, kot prednosti in tako omogočila številne nove zaposlitve v različnih panogah od kmetijstva do biotehnologije in številnih storitvenih dejavnostih kot je npr. transport in servisi. Predavanje bo torej ponudilo pregled razvoja podjetja Ocean Orchids, oris trenutnega stanja hortikulturne industrije doma in po svetu ter vizijo razvoja panoge v panonski nižini. Predstavljeni bodo problemi, izzivi in možne usmeritve na tem področju.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_jevsnik_potencial_01.pdf (3.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: