Glive ekstremnih okolij: adaptacije, tveganja in uporabnost

author: Cene Gostinčar, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: June 16, 2014,   recorded: May 2014,   views: 2508
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za ekstremna okolja je dolgo veljalo, da jih poseljujejo le prokariontski mikroorganizmi. Šele v zadnjih letih se je izkazalo, da bakterijam in arhejam tam delajo družbo tudi nekateri evkarionti – med njimi so še zlasti uspešne glive. Kateri mehanizmi jim omogočajo preživetje v razmerah, ki vladajo na primer v koncentrirani morski vodi v solinah ali pa v ledu arktičnih ledenikov? Odgovor na to vprašanje smo poskušali v preteklosti poiskati s pomočjo različnih pristopov, od evolucijskih do genomskih. Eno od presenetljivih opažanj zadnjih let je tudi veliko prekrivanje med prilagoditvami gliv na stresne razmere v okolju in dejavniki virulence, ki jim omogočajo okužbe živali. Glive, ki so odlično prilagojene na različne vrste stresa, predvsem pa njihovo pogosto pojavljanje na mestih, kjer vsakodnevno prihajajo v stik s človekom, so nekaj, čemur bi po našem mnenju morali posvečati več pozornosti. Seveda pa to ne pomeni, da bi morale imeti na stres tolerantne glive negativen prizvok. Nasprotno: kot kaže primer vsestransko uporabne kvasovke Aureobasidium pullulans, imajo lahko te vrste prav zaradi svojega generalističnega značaja celo vrsto lastnosti, ki so zanimive na primer za industrijo in kmetijstvo. Določitev nukleotidnega zaporedja celotnega genoma štirih varietet A. pullulans nam bo tako pomagala pri boljšem izkoriščanju potencialov te vrste: od proizvodnje številnih zunajceličnih encimov, do zelo dobre tolerance na visoke koncentracije soli.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_gostincar_glive_01.pdf (9.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: