Vpliv akaricida kumafosa na vedenje kranjske čebele

author: Danilo Bevk, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Nacionalni inštitut za biologijo
published: April 5, 2012,   recorded: March 2012,   views: 4626
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Čebele se danes soočajo s številnimi težavami. V prvi vrsti so to bolezni, pomanjkanje hrane in pesticidi. S slednjimi pa se ne srečajo samo zunaj na poljih in travnikih ampak tudi v panjih. Čebelarji namreč morajo vanje vnašati različne akaricide za zatiranje zajedavske pršice varoje. Med pogosteje uporabljenimi sintetičnimi akaricidi je kumafos. Kljub pogosti uporabi je njegov vpliv na čebele, zlasti vedenje še zelo slabo raziskan, zato smo se odločili, da raziščemo kako vpliva na pašno vedenje, sposobnost vračanja v panj, socialno vedenje in učenje.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_bevk_cebele_01.pdf (1.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Jost_32, February 23, 2014 at 12:52 p.m.:

Super raziskava vendar pogrešam produktiven zaključek, ki bi kaj več obrazložil ali je raziskava za prakso pokazala smiselne zaključke ali povsem nesmiselne. Imam občutek, da je raziskava opravljena in predstavljena izven konteksta. Ali obstaja še statistična obrazložitev (t-test ...), kako ustrezna je ta raziskava v primerjavi z dejanskim dogajanjem v praksi?

Glede na to, da zdravljenje čebel s kumafosom poteka PO PAŠNI sezoni in so temu sredstvu izpostavljene čebele, ki bodo v vsakem primeru umrle pred zimsko sezono ne vidim praktičnega smisla za opravljeno raziskavo. Jaz osebno bi glede na predstavljeno zaključil, da v praksi kumafos ne vpliva tako zelo na omenjene dejavnike takrat, ko je to res potrebno.

Ker sam nisem strokovnjak s tega področja bi prosil za dodatno informacijo o tem, kaj pomeni ta raziskava za letni cikel pri čebelah. Razumem, da je velikokrat čas tisti, ki sili raziskovalce k raznim metodam a vendarle ali so te metode smiselne, če niso 100 odstotno primerljive s celotnim ciklom dogajanja v panju?

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: