Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005 Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Nastopni govor direktorja IJS 2005 - Ljubljana   

Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005

Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan prof. doc. Jadrana Lenarčiča v katerem nam predstavlja svoj program vodenja Instituta Jozef Štefan v svojem pet letnem mandatu. Raziskovalci pogosto mislijo da so naši uspehi pogosto odvisni predvsem od osebnega prizadevanja posameznega raziskovalca, kar je seveda res vendar ni dovolj. Njihova uspešnost je v veliki meri odvisna od povezanosti vseh nas na več nivojih; med raziskovalci, durgimi sodelavci instituta, vodstvom instituta in državo. Kot ambasadorji slovenske znanosti smo v isti ladji.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: