Nevenka Šestan
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Psihofizične omejitve pri nastanku prometnih incidentov pri voznikih
as author at  Strokovno srečanje ob 50 letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana 2022,
1 view
  best paper
flag Podelitev QSM certifikatov
as author at  20. letna konferenca SZKO 2011: Kakovost včeraj, danes, jutri,
together with: Živa Gorup Reichmann (moderator), Jožko Čuk (presenter), Eda Baralić Tepšić, Polona Lužan, Mateja Agrež, Tjaša Nacev, Elma Šarkinovič, Vinko Mrzlikar, Bojan Koren,
4318 views