Odnosi se splačajo!

author: Maja Brenčič Makovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
published: June 2, 2011,   recorded: May 2011,   views: 3809
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Trikotnik, ki ga središči prav človek, ne more delovati sinhrono, če v njem ne deluje zadovoljen posameznik, ki želi dosegati uspehe in rasti kot del celote na trgu. Prav človek je tisti, ki je v podjetju prvi in najpomembnejši na področju inovacij in trženja. Zato sodobna strategija mreženja ljudi in podjetij na vrhu piramide najuspešnejših svetovno delujočih podjetij sestavlja zgodbo celostne povezanosti inovacij, trženja - in seveda v osrčju - človeških virov.

See Also:

Download slides icon Download slides: mqkonferenca2011_makovec_brencic_odnosi_01.pdf (1019.9 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: