S procesno usmerjenostjo do uspešnejšega poslovanja

author: Mojca Indihar Štemberger, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 4490
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Podjetja morajo zaradi vse hujših pritiskov okolja biti vse bolj prilagodljiva, kar pa jim pogosto onemogočajo neustrezni in zastareli načini organiziranosti. V veliki meri ponuja odgovor na probleme sodobnih podjetij in drugih organizacij procesna usmerjenost. To je organiziranost, katere temeljni pogled poudarja procese namesto hierarhičnih struktur in daje poseben poudarek rezultatom poslovnih procesov ter zadovoljstvu strank. Namen prispevka je predstaviti rezultate raziskave, ki smo jo jeseni 2005 izvedli med slovenskimi podjetji z več kot 50 zaposlenimi, v kateri smo ugotavljali stanje v Sloveniji. Z analizo rezultatov smo dokazali, da podjetja, ki so bolj procesno usmerjena, poslujejo uspešneje.
Razen tega bo predstavljen petstopenjski model zrelosti poslovnih procesov in metoda, s pomočjo katere lahko posamezna organizacija ugotavlja, kako daleč je že prišla na poti k procesni usmerjenosti. Metodo, pri kateri organizacija med drugim svoje stanje primerja s slovenskim povprečjem in ugotavlja odstopanja, so že preizkusili v nekaterih slovenskih podjetjih. Priporočljivo je, da metodo organizacije uporabijo v začetnih fazah projektov s področja managementa poslovnih procesov, saj z njo odkrijejo svoje prednosti in slabosti ter tako ugotovijo, katerim področjem morajo posvetiti več pozornosti.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_stemberger_puup_01.ppt (987.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: