S projektnim managementom do učinkovitih poslovnih procesov

author: Aljaž Stare, Projekt 35
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 3409

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mnogi avtorji opredeljujejo procesno organizacijo kot organizacijo prihodnosti, čeprav je težko verjeti, da bo linijska organizacija povsem izumrla. Nesporno pa je, da so učinkoviti procesi močan dejavnik uspešnosti delovanja različnih združb. Management procesno organiziranih združb bi lahko delili na management združbe (top-management), management procesov, management posameznih poslov v procesu ter management sprememb (enkratnih nalog). Obstaja kar nekaj izrazitih povezav med projekti in procesi. V zadnjih letih se je projektni management močno uveljavil kot orodje strateškega razvoja, pri čemer projektni način dela zagotavlja učinkovito uvedbo sprememb delovanja. Prehod na procesno organiziranost, vzpostavitev novega ali prenova obstoječega procesa so vsekakor spremembe, ki bodo hitreje prinesle želene učinke, če bo pri tem uporabljen projektni pristop.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: