Razvojno vzdrževanje namenske programske opreme - ohranjanje uporabne vrednosti obstoječim aplikacijam

author: Miro Lozej, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2648

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za razliko od licenčne programske opreme sestavljajo namensko programsko opremo rešitve, ki so razvite posebej za znanega naročnika. Vsebuje znanja in posebnosti, ki običajno pomenijo primerjalno prednost in s tem konkurenčnost celotnega sistema.
Spremembe v okolju (zakonodaja, reorganizacije, informacijska infrastruktura, skrite napake) zahtevajo redne dopolnitve in spremembe – razvojno vzdrževanje. Spreminjanje programske kode je občutljiv poseg. Najmanj neželenih stranskih učinkov bo povzročil tisti, ki kodo najbolje pozna - razvijalec. Če gre za zunanje izvajalce, je potrebna pogodba za namensko vzdrževanje, ki jo je smiselno podpisati takoj po prevzemu rešitve. V okviru garancije samo odpravljamo odkrite napake.
Sčasoma postane delujoči sistem samoumevni del infrastrukture. Četudi se zdi, da za strošek razvojnega vzdrževanja ne dobimo nič novega, je to potreben vložek, da bi ohranjali vrednost predhodnim investicijam ter svojo primerjalno prednost.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_lozej_rvnpo_01.ppt (266.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: