Celovit pristop k prenovi poslovnih procesov

author: Rado Faleskini, ELES, d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 5165
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mnogo projektov prenove poslovnih procesov zaradi odsotnosti sistemskega pristopa ne uspe. Preden se lotimo projekta prenove se premalo vprašujemo kako se posamični modul vklaplja v celovito sliko poslovnega sistema in kako integrirati posamični modul z ostalimi sestavinami poslovnega procesa. Odgovor je: Tako, da začnemo module opazovati z vidika sistema kot celote in da posamične sestavine poslovnega procesa postavimo na nižjo raven. Prioritetno osredotočenje na sistemski nivo ne pomeni, da lahko pozabimo na sestavine. Neustrezen, “bolan”, pokvarjen element organizacije, ali neustrezen delni proces, lahko ogrozi podjetje kot celoto. Sistemski pristop ne pomeni zanemarjanja elementarnih organizacijskih sestavin ali elementarnih procesov.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_faleskini_cpppp_01.ppt (609.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Maja, July 17, 2007 at 8:34 p.m.:

Zakaj so določena predavanja zaklenjena in jih ni moč odpreti?

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: