Milan Zver
homepage:http://www.uvi.gov.si/slo/vlada/ministri/solstvo/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Milan Zver se je rodil 25. maja 1962 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, gimnazijo pa na Ptuju. Leta 1982 se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo na ljubljanski univerzi. Diplomiral je leta 1987 in se kot mladi raziskovalec zaposlil na isti fakulteti ter vpisal magistrski študij. Leta 1989 je tri mesece pod mentorstvom prof. Horsta Haselsteinerja raziskoval zgodovino politične misli na Karl-Franzens Universität v Gradcu v Avstriji. Tu je nastal tudi večji del njegove magistrske naloge, ki jo je uspešno zagovarjal leta 1990. Leta 1992 je prekinil raziskovalno delo na omenjeni fakulteti in se zaposlil na Vladi RS, čeprav je bil vmes še nekaj časa asistent pri predmetu zgodovina slovenske politične misli. Od leta 1994 do leta 1999 je bil zaposlen na Mestni občini Ljubljana, večino časa kot sekretar Mestnega sveta, nato pa nekaj mesecev kot strokovni sodelavec v Državnem zboru RS. Leta 1998 je uspešno zagovarjal doktorsko tezo na Fakulteti za družbene vede, kjer je bil junija 1999 habilitiran kot visokošolski učitelj za področje družboslovja. Tega leta je postal predavatelj in nosilec predmeta sociologija na visokošolskem in univerzitetnem programu na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V času od zadnje izvolitve v naziv docenta je tudi dejavno sodeloval na nekaterih mednarodnih znanstvenih srečanjih (vsakoletni Slovenski politološki dnevi v Portorožu v organizaciji Slovenskega politološkega društva in Fakultete za družbene vede, konferenca EIBE 2002 v Atenah) in na strokovnih srečanjih (Sofija, Talin, Praga, Zagreb) v organizaciji ali soorganizaciji različnih fundacij (Friedrich Ebert Stiftung, International Republican Institut, Konrad Adenauer Stiftung).

Kot predavatelj je bil tudi povabljen k izvajanju programa sociologije na novoustanovljeni Fakulteti za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2002 je izdal znanstveno monografijo “Demokracija - v klasični slovenski politični misli”. Leta 1996 je izdal dve strokovni monografiji “In dan bo sijal” in “Sto let socialdemokracije.” Objavil je tudi veliko izvirnih znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah. Leta 1988 je izšel zbornik referatov in razprav “človekove pravice in svoboščine v tranziciji: primer Slovenija”, katerega urednik je bil. Prav tako je bil urednik zbornika “Pučnikova znanstvena in politična misel”, ki je izšel leta 2004.

Vsa leta je dejaven v strokovnem, družbenem in političnem življenju. Je predsednik Društva Ivan Cankar, član upravnega odbora humanitarne organizacije Vrtnica, bil je tudi član Izvršilnega odbora Slovenskega politološkega društva. V 90. letih je bil svetovalec Vlade RS, svetnik lokalne skupnosti, v prejšnjem sklicu tudi državni svetnik, na zadnjih državnozborskih volitvah pa je bil izvoljen za poslanca.


Lectures:

lecture
flag Srečanje Institut, raziskovanje in kreativnost v srednji šoli
as coauthor at  Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana",
together with: Tomaž Ogrin (coauthor), Radko Istenič (coauthor), Tanja Arh (coauthor), Mojca Čepič (coauthor), Jadran Lenarčič (coauthor), Okrogla miza,
3826 views
  lecture
flag Predavanje o povezovanju gospodarstva in IJS
as author at  Gospodarstvo in IJS, Ljubljana 2006,
together with: Dragan Mihailović, Jadran Lenarčič, Jure Zupan (coauthor),
3137 views
debate
flag Okrogla miza o povezovanju gospodarstva in IJS
as coauthor at  Gospodarstvo in IJS, Ljubljana 2006,
together with: Jure Zupan (coauthor), Jadran Lenarčič,
3034 views