Predstavitev dejavnosti za preverjanje živil živalskega izvora in krme na Nacionalnem veterinarskem inštitutu

author: Jožica Dolenc, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Majda Biasizzo, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Jelka Zabavnik Piano, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Gabrijela Tavčar Kalcher, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: June 22, 2022,   recorded: June 2022,   views: 8

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL-VF) izvajamo pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno-operativno dejavnost s širokega področja veterinarstva. Strokovno-operativno delo zajema pomemben del dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta, posebne organizacijske enote UL-VF, ki opravlja dela in naloge imenovanih in referenčnih laboratorijev za izvajanje predpisanih analiz in preiskav na uradnih vzorcih za pregled stanja nad boleznimi živali in ugotavljanja varnosti in kakovosti živil živalskega izvora in krme, kot tudi za preiskave vzorcev drugih naročnikov. Organiziranost, oprema in osebje imenovanih in referenčnih laboratorijev mora izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega Parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti ter kriterije standarda za preskuševalne laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025, na UL-VF zato vzdržujemo akreditacijo pri Slovenski akreditaciji na področju preskušanja (s številko akreditacije LP-021). Predstavljena je organiziranost, oprema in delovanje laboratorijev, ki izvajajo mikrobiološke in kemijske preiskave živil živalskega izvora in krme ter molekularne metode preverjanja avtentičnosti živil.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: