Zagotavljanje varne hrane z uporabo molekularnih metod

author: Alexandra Bogožalec Košir, National Institute of Biology
author: Mojca Milavec, Nacionalni inštitut za biologijo
published: May 11, 2022,   recorded: May 2022,   views: 8
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Molekularne metode so metode, ki se uporabljajo v molekularni biologiji za proučevanje genskega zapisa in njegovega prepisovanja ter izražanja. Molekularna biologija proučuje strukturo in funkcijo makromolekul (nukleinskih kislin, proteinov) ter njihove interakcije v celicah in med celicami. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo molekularne metode uporabljamo tudi za diagnostiko na področju varne hrane. Molekularne metode na osnovi pomnoževanja nukleinskih kislin nam med drugim omogočajo določanje prisotnosti, identifikacijo in določanje deleža gensko spremenjenih organizmov v hrani in določanje prisotnosti povzročiteljev bolezni pri rastlinah. Predavanje je namenjeno predstavitvi dela dejavnosti Nacionalnega instituta za biologijo na obeh področjih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 clarkleblanc, May 17, 2022 at 6:48 a.m.:

Too great. great video https://lolbeans.online

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: