Event: Conferences » Other » METROFOOD.SI spletni seminarji METROFOOD.SI spletni seminarji

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

METROFOOD.SI spletni seminarji

Prvi seminar v sklopu METROFOOD-SI seminarjev, ki bodo v letu 2022 potekali vsako prvo sredo v mesecu, vsebuje kratko predstavitev infrastructure METROFOOD-RI "Infrastruktura za spodbujanje metrologije v živilstvu in prehrani", ki je bila vključena v EU infrastrukturo ESFRI na domeni "Zdravje in hrana" leta 2018. Glavne aktivnosti, ki se bodo izvajale v METROFOOD-RI so: zbiranje, razširjanje in izmenjava informacij o načelih, terminologiji, orodjih in meroslovnih potrebah v živilstvu in prehrani, uskladitev in integracija podatkovnih zbirk o sestavi živil in razvoj novih standardiziranih orodij za zagotavljanje kakovosti, varnosti in pristnosti živil. V projekt je vključenih 48 partnerjev. Slovenija je vključena v projekt z nacionalnim vozliščem – (Joint Research Unit – JRU), METROFOOD-SI, ki ga sestavlja sedem partnerjev: Institut “Jožef Stefan”, Nacionalni inštitut za Biologijo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Veterinarska fakulteta), Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, od katerih so trije inštituti za meroslovje. Drugi del predstavitve pa je namenjen predstavitvi izkušenj na področju uporabe stabilnih izotopov lahkih elementov pri določanju pristnosti in geografskega porekla živil vključno z metrološkim pristopom in praktičnimi primeri.

več o projektu metrofood na metrofood.eu

Categories
7 views, 47:46  
flagPredstavitev dejavnosi in laboratorijev NLZOHPredstavitev dejavnosi in laboratorijev NLZOH
Barbara Škrjanc, Katja Zelnik, Boštjan Križanec Barbara Škrjanc, Katja Zelnik, Boštjan Križanec
3 views, 37:58  
flagOljčno olje in meroslovjeOljčno olje in meroslovje
Erika Bešter, Milena Bučar-Miklavčič Erika Bešter, Milena Bučar-Miklavčič

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: