Marko Marinčič
homepage:http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/Klasfilol/ucitelji2/marincic.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral latinski ter grški jezik in književnost. Magistriral je leta 1996, doktoriral 1999 pod mentorstvom akad. zasl. prof. dr. Kajetana Gantarja s temo »Helenistični epilij v Rimu«. Od leta 1994 do 1999 je bil na Oddelku za klasično filologijo asistent, od 1999 docent, od 2003 izredni, od 2009 redni profesor za rimsko in grško književnost.

Glavna področja njegovih objav so antična poezija, dramatika in roman, antična mitologija in recepcija klasične antike v srednjem in novem veku. Kot udeleženec na mednarodnih konferencah ali vabljeni predavatelj je predaval na več evropskih univerzah (Benetke, Durham UK, Exeter, Groningen, Lisbona, Milano, München, Oxford, Swansea UK, Trst, Videm). Leta 2008 je bil Plumer Visiting Fellow na St Anne's College Univerze v Oxfordu. Je sourednik revije Keria: studia Latina et Graeca ter član uredniških odborov revij Vergilius, Centopagine in Incontri triestini di filologia classica. Z Oddelkom za antične študije Univerze v Trstu sodeluje kot predavatelj na European Summer School of Classics in član znanstvenega sveta za humanistiko Doktorske šole Univerze v Trstu. V letih 2003-2007 je bil predstojnik Oddelka za klasično filologijo, od leta 2004 je predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za latinščino.

Dejaven je tudi kot prevajalec; za prevode latinske, grške in francoske poezije in dramatike je prejel Sovretovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev (1996), nagrado Zlata ptica (2000) in Nagrado Dominika Smoleta (Borštnikovo srečanje 2009).


Lecture:

lecture
flag Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu
as author at  Besedne postaje Filozofske fakultete,
together with: Nada Grošelj, Marija Javoršek,
1924 views