Kako vodi Tanja Skaza?

author: Tanja Skaza, Plastika Skaza d.o.o.
published: June 4, 2018,   recorded: May 2018,   views: 998
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tako, kot se z leti spreminjajo navade ljudi, se spreminjajo tudi načini vodenja. To je dejstvo. Ne glede na to, pa nekaj ostaja enako – dober vodja je tisti, ki ima s sabo skupino ljudi, kateri mu zaupajo in skupaj z njim gradijo uspeh podjetja. Včasih je za dobrega vodjo veljal tisti, ki je vodil z vplivom in avtoriteto – danes pa je dober vodja nekdo, ki navdihuje in zna s svojo karizmo ter zaupanjem ohraniti najdragocenejše zaposlene. To je tista oseba, ki svoji ekipi postavi jasne cilje s strukturo in usmeritvami, ki so potrebne za doseganje rezultatov, na podlagi katerih se nato vidi uspeh celotne ekipe in odraz dobrega vodje.

See Also:

Download slides icon Download slides: kreativnovodenje2018_skaza_vodenje_01.pdf (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: