Medzvezdna snov

author: Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 6, 2015,   recorded: November 2014,   views: 3103
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prostor med zvezdami ni povsem prazen. V vsakem kubičnem centimetru je pogosto le nekaj deset atomov. To ni veliko, pravzaprav je to redkeje od najboljšega vakuuma, ki ga znamo narediti v laboratoriju. Tako gostoto delcev bi dobili, če bi zrak v kabini vašega avtomobila razporedili po celotni prostornini Zemljine atmosfere. Vendar je vesolje ogromno, zato se v okolici diska naše Galaksije nabere zelo veliko prašnih delcev, atomov in preprostih molekul ter – vse tako kaže – tudi precej zapletenih organskih makromolekul. Žal ne vemo, natanko katere so te molekule. V naši skupini smo se zato lotili alternativnega pristopa in iz opazovanj velikih spektroskopskih pregledov neba skušamo določiti prostorsko porazdelitev teh delcev. Ta nam lahko nekaj pove o njihovih fizikalnih lastnostih, kot je električni naboj ali masa, hkrati pa govori tudi o burnih dogodkih v preteklosti, kot so eksplozije supernov v naši okolici. Morda lahko razloži celo, zakaj v naši relativno stari Galaksiji še vedno ni zmanjkalo plina za nastajanje novih zvezd.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_zwitter_medzvezdna_snov_01.pdf (5.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: