Načrtovanje vodenja robotskih manipulatorjev

author: Leon Žlajpah, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Institut "Jožef Stefan"
published: April 28, 2010,   recorded: April 2010,   views: 2747
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Robotika je v zadnjih desetletjih doživela velik napredek in vzporedno z razvojem robotskih sistemov se je širilo tudi področje njihove uporabe. Vodenje je eden izmed bistvenih delov robotskega sistema, ki zagotavlja visoko kvaliteto in zmogljivosti robota. Iz širokega spektra različnih strategij vodenja robotov bodo predstavljene nekatere najpomembnejše, kot so decentralizirano vodenje, uporaba inverznih modelov, impedančno vodenje, vodenje po sili in posebej vodenje redundantnih robotskih mehanizmov. V zadnjem času pa se uporaba robotov vse bolj širi v okolje s človekom, kar postavlja med drugim tudi nove zahteve glede vodenja. Izzivi za nove strategije vodenja so, da robot v povezavi z različnimi senzorskimi sistemi, s sposobnostmi učenja in prilagodljivega vedenja uspešno sodeluje s človekom v njegovem okolju.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: