Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?

author: Rok Žitko, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 22, 2019,   recorded: February 2019,   views: 466
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kvantna teorija je že dolgo priznana kot najuspešnejši opis osnovnih mikroskopskih gradnikov sveta. Pionirji kvantne mehanike pred stotimi leti so se z velikim veseljem prepirali o temeljnih vprašanjih, o možnih interpretacijah kvantne mehanike in glede rezultatov “miselnih eksperimentov”, niso pa si najbrž zamišljali, da bomo kdaj opravljali povsem nadzorovane poizkuse s posameznimi kvantnimi delci. V zadnjih desetletjih tovrstni eksperimenti dejansko potekajo v laboratorijih in ne več zgolj v mislih, v veliki meri zahvaljujoč razvoju postopkov za precizno izdelavo in manipuliranje čedalje manjših naprav. Danes pa smo na novem pragu, na poti iz laboratorija: osnovni kvantni pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, so temelj delovanja nekaterih povsem novih naprav. Kvantne tehnologije gotovo veliko obetajo. Kaj smemo torej pričakovati?

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_zitko_kvantne_pojave_01.pdf (18.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: