Od kvantnih nečistoč do kvantnih naprav

author: Rok Žitko, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
published: April 6, 2022,   recorded: January 2022,   views: 6
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Opis vpliva okolice na kvantni sistem velja za enega izmed osrednjih problemov kvantne mehanike že od njenega zgodnjega obdobja razvoja pred več kot stoletjem. Problematika, ki sem jo predstavil tudi v predavanju, zajema tako temeljna vprašanja glede interpretacije kvantne mehanike, teoretično obravnavo obnašanja posameznih magnetnih atomov v kosu kovine (t.i. problem "kvantnih nečistoč”), kot tudi povsem praktične izzive na področju kvantnih tehnologij, denimo izdelavo zelo zmogljivih univerzalnih kvantnih računalnikov z velikim številom osnovnih gradnikov, kubitov. Izziv na tem področju je tudi računski: pogosto imamo opravka s teoretičnimi modeli z velikim številom prostostnih stopenj, pri katerih lahko celo šibka interakcija med kvantnim sistemom in njegovo okolico vodi k nenavadnemu obnašanju, ki ga preproste metode sploh ne morejo zaobjeti. Pravimo tudi, da so takšni problemi "neperturbativni". S sodobnimi teoretičnimi orodji in velikimi (zaenkrat klasičnimi) računalniki jih vendarle lahko rešimo in tako pripomoremo k razvoju kvantnih naprav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: