Tekočekristalni elastomeri: v iskanju »morphing« plastike

author: Boštjan Zalar, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: May 28, 2013,   recorded: April 2013,   views: 3097
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tekočekristalni elastomeri (TKE) so binarne mehke snovi, sestavljene iz zamreženih polimernih verig in mezogenih molekul, pripetih na te verige. Sklopitev med entropično elastičnostjo polimernega podsistema in spontanim orientacijskim urejanjem mezogenih molekul privede do obrnljivega termomehanskega obnašanja, to je do spreminjanja oblike vzorca s temperaturo. Možnosti uporabe teh materialov v tehnologiji “lab-on-a-chip”, MEMS in NEMS naprav so nesporne. Žal pa je trenutno edini uporaben način za aktuacijo teh snovi s spreminjanjem temperature. Alternativni načini vzbujanja, npr. z UV obsevanjem v sistemih z azo-molekulami ali pa z urejanjem v zunanjih poljih (v mrežah s feroelekričnimi molekulami ali v kompozitih, ki vsebujejo feroelektrične ali feromagnetne delce), so še v zgodnji fazi razvoja. V predavanju bomo obravnavali tako osnovno fiziko in kuharske recepte za pripravo kot tudi najnovejše aplikacije TKE sistemov.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_zalar_morphing_plastika_01.pdf (3.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: